“Er moet meer met minder!” “Verandering is de enige constante!”

Dit zijn kreten die we maar al te vaak horen.
En het goede nieuws is: het kan!
Maar in onze visie dan alleen door terug te gaan naar de kern van onze eigen waarden, principes en unieke persoonlijke talenten. Omdat we dan het in ons aanwezige potentieel kunnen ontsluiten en elkaar waarderen om wie we zijn.
Dat maakt het mogelijk om met behoud van een gezonde work / life balans:

      • Meer kwaliteit te leveren met minder (moeite, tijd, investeringen, middelen etc.).
      • Met de kracht en flexibiliteit te werken van je eigen unieke vermogens.
      • Duurzame resultaten te creëren vanuit verbinding en co-creatie.

Met het ‘oude’ leiderschap – analyse, gezond verstand, slim procesmanagement en gestructureerde controle – zijn we de meest autonome, vrije, hoog opgeleide generatie geworden met de hoogste levensstandaard in de opgetekende geschiedenis.

Door dit succes staan andere verlangens nu centraler dan ooit: werken aan doelen die bijdragen aan het welzijn van ons zelf en anderen, iets doen wat er toe doet, partnerschap & co-creatie, plezier, inspiratie en motivatie. Deze kunnen niet gecreëerd worden met een systeem dat alleen is gebaseerd op controle, analyse, intellect en strategische actieplannen.

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it”, Albert Einstein

Hiervoor is NIEUW leiderschap nodig dat de voordelen van ‘oud’ leiderschap integreert met de kracht van emotionele en sociale intelligentie. Want:

Met kennis en intellectuele capaciteiten kunnen we het voorspelbare ‘managen’. Met sociale en emotionele intelligentie het onvoorspelbare.

Het is de kunst het nieuwe leiderschap in onszelf aan te boren – we ‘leiden’ tenslotte allemaal ons eigen leven. Om dit te kunnen is bewustzijn nodig. Zodat we bewust kunnen schakelen naar andere mogelijkheden in ons zelf en met elkaar! Als we dat leren kunnen we gaan afstemmen, verbinden en co-creëren, zodat we samen op een hoger plan komen waar 1 + 1 > 2!

MBA Human Capital