Therapeutische begeleiding bij Stress & Burnout en Loopbaancounseling.

Je wilt (weer) lekker in je vel zitten.  Je wilt je gezondheid en veerkracht terug, mentaal en fysiek. Je wilt door een impasse komen. Je wilt persoonlijke thema’s doorwerken.  Je wilt meer tot je recht komen zowel werk als privé. Je wilt positieve verandering zien.

Wij zoeken samen snel uit wat jouw coachvraag is. Ligt die op het vlak van gezondheid, veerkracht, work life balance, emotionele balans, stress,  leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, communicatie of loopbaankeuzes waar je gelukkig van wordt?

Een quick fix met wat losse voor de hand liggende tips daar ben je niet wezenlijk mee geholpen en die vind je zo op internet. Mijn kracht ligt erin dat ik haarfijn met jou meekijk. Ik stel me open en stem me af op jou met diepgaande vragen, methodes en een scherpe blik; althans, dat zeggen anderen over mij. Zo zie ik de ‘knoppen’ waar jij aan kunt draaien en hoe jij dat kunt doen. Gezien jouw talenten, jouw beperkingen, jouw ambities, jouw energieniveau, jouw gezondheidssituatie, jouw levens- en werkomstandigheden en jouw levensfase. Je gaat een transitie in en na een aantal sessies begint alles op zijn plek te vallen. Je ziet de crux. Je ervaart de magie van bewustwording. Je breekt ergens door heen. Je weet wat je te doen staat en voelt de steun en kracht om te handelen. En waar nodig om te accepteren.

Mijn methode verschilt radicaal van traditionele coachstijlen die focussen op analyse, ontleding en micromanagement van problemen. Ik volg geen vaststaand protocol. Ik volg jou en zet vervolgens mijn dijk aan ervaring en tools in, zodanig dat jij weer in de ‘lead’ komt.  De ‘lead’ van jouw leven, jouw werk, jouw flow. Mijn begeleiding leidt tot blijvende resultaten in deze veeleisende tijd. De focus ligt op bewustwording, zelfversterking en het openen van meer mogelijkheden dan je nu ziet.

Ook Online Begeleiding!

De meeste vormen van begeleiding bied ik ook online aan in de vorm van ECoaching of een mix tussen Life en Online Coaching.

Deze tijd vraagt van ons continue ontwikkeling. Daarom richt de coaching van MBA Human Capital zich op de flexibiliteit en leerbaarheid van jouw persoonlijkheid. En op het versterken van je eigen leiderschap en mentale en emotionele en stabiliteit, dwars door alle veranderingen en impasses heen. Deze focus leidt tot inzichten, mogelijkheden en doorbraken in je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Hieronder een greep uit de mogelijkheden:

    • Therapeutische begeleiding bij burn-out & stress – Hervinden van balans en energie; van motivatie en voldoening; van eigen krachten en toekomstperspectief. Bewustwording en transformatie van mechanismen als perfectionisme, begrenzen, assertieve communicatie,  ‘overdrive’, time-management. Lees meer bij Begeleiding bij burn-out en stress.
    • Counseling bij Work Life Balans en Persoonlijk leiderschap – Stuurmanschap en levenskunst in werk en privé: je ambities volgen, de kracht van je mogelijkheden (her)kennen in combinatie met een gezonde Work Life Balans.
    • Leiderschapstraining – De focus ligt bijvoorbeeld op het ontwikkelen van stijlvariatie, verbindend leiden, persoonsgericht coachen als leider, daadkrachtig sturen, stimuleren, motiveren, empoweren van anderen, verantwoordelijk en integer handelen, werken en leren in een politiek krachtenveld. Personal Coaching en Counseling en een Talentscan met Persoonlijk Ontwikkelplan kunnen deel uit maken van deze vorm van begeleiding.
    • Loopbaancounseling en Ontsluiten van je talenten – De focus ligt op: Talenten in beeld brengen (Assessment & Talent-scan), zelfonderzoek aan de hand van je levens- en werkervaring en het ervaringsgericht in kaart brengen van je waarden, wensen en missie. Ook werken we aan het doorzien van mentale en emotionele beperkingen en het leren inzetten van kwetsbaarheden als kracht. De uitkomsten vertalen we naar reële, motiverende en vitaliserende toekomstscenario’s. Een Loopbaananalyse kan deel uitmaken van deze vorm van counseling.

Resultaten van Persoonlijke Begeleidingstrajecten

Zie ook Referenties.

william-schrikkergroep-logo
“Na een ontwikkelassessment heb ik bij MBA Human Capital een coachtraject gevolgd. Ik ben daardoor beter in staat geraakt vanuit mijn werkelijke ‘zijn’ mijn werk uit te voeren. Wat een positief effect op mijn werkplezier, de samenwerking met mijn medewerkers en de resultaten heeft opgeleverd.”
Peggy v.d. R., Clustermanager William Schrikker Pleegzorg

milieu-defensie-logo “Het was indrukwekkend om in de groep van deelnemende leidinggevenden binnen een paar weken diepgaande, positieve veranderingen te constateren. Aan de hand van Harvard onderzoek biedt Marieke handvaten hoe performance management te verbeteren.” 
Nelke M., Directeur a.i. Milieu Defensie

“Marieke weet op prettige wijze de deur naar de wereld van mindful leiderschap open te zetten. Daarbij heb ik enkele voordelen van mindfulness, zoals gelukkiger zijn binnen de beperkingen van het leven, werkelijk ervaren.” 
Anoniem, CFO bij Cyber Threat Management FI.

rocva-logo
“Ik heb Marieke leren kennen als een goede coach. Haar pittige manier van coachen heeft mij erg geholpen. Soms confronterend, altijd duidelijk. Het is goed werken met Marieke!”
Fred Z., Docent ROCvA en Freelance trainer, adviseur, coach.

De coaching maakt dat je bewust(er) gaat ‘fine-tunen’ op jezelf (jouw krachten, motieven en waarden, je mogelijkheden en onmogelijkheden). Hierdoor verscherpen je focus, je sociale intelligentie en je emotionele stabiliteit. Dit noemen we ’empowerment’ en dat maakt je krachtiger en gelukkiger.

Met deze begeleidingsstijl zet je exact die stappen die passen bij jouw specifieke levensfase en / of werksituatie.

Ontsluiten van je potentieel en talenten

Voor iedere klant levert MBA Human Capital het unieke maatwerk dat past bij de vraag. Onze kracht ligt in het komen tot de kern, het tackelen van de crux en het zichtbaar maken en ontsluiten van je natuurlijke mogelijkheden. Hiermee kun je je potentie bereiken in werk en privé. Ook dat wat je beperkt wordt zichtbaar en klaar om op te lossen.

Door de combinatie van ‘word’- en ‘world’ lessen werken we samen naar blijvende resultaten: In de ‘word’-lessen onderzoeken we verschillende perspectieven en krijg je adviezen, ‘tips and trucs’. Zij laten je zien wat en wie je kunt worden en bieden je nieuwe mogelijkheden om om te gaan met omstandigheden, situaties en mensen. De grootste impact hebben de ‘world’-lessen waarin ervaringsgericht leren centraal staat. Deze vorm van leren biedt unieke individuele levenslessen, voor leiderschap, persoonlijke effectiviteit en het doorbreken van oude patronen in werk en privé. Ze worden deel van wat iemand weet en is. Een ‘word’-les die meer traditionele begeleidingsstijlen kenmerkt, heeft zelden dit duurzame effect; ‘van horen zeggen’ raakt iemand wezenlijk minder dan ‘zelf ervaren’.

De combinatie van beide maakt dat de coaching en training je raakt en stimuleert. Juist de onverwachte en onvoorspelbare elementen in werk en leven komen in de coach-sessies terug. Dat zet je coach op scherp. Daar houd ik van en dat is nodig om jou juist dat maatwerk te bieden waar je in het hier en nu daadwerkelijk mee verder komt.

MBA Human Capital ‘practiced’ wat ze ‘preached’; wat je coach je meegeeft komt uit eigen expertise en werk- en levenservaring. Het resultaat is een coach- en begeleidingsstijl met de nadruk op afstemming,’empowerment’ en mentale & emotionele stabiliteit. Deze vormen de basis voor duurzame resultaten op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, communicatie en creatief probleem-oplossen in leven en werk.

MBA Human Capital