“Het was indrukwekkend om in de groep van deelnemende leidinggevenden binnen een paar weken diepgaande, positieve veranderingen te constateren. Marieke zet op een integere en prettige manier haar waardevolle kennis en ervaring op het gebied van psychologie en mindfulness in. Aan de hand van Harvard onderzoek biedt zij handvaten hoe performance management te verbeteren. Door prettige, begeleide oefeningen ervaar je het effect. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties beter presteren en gezonder worden als er meer mindful leidinggevenden zijn. Marieke biedt een concrete, down to earth, waardevolle stimulans hiertoe.”

Nelke M., Kwartiermaker, Directeur NGO’s

 

“In mijn functie van manager heeft Marieke mij, na een assessment dat zij had afgenomen en van waaruit duidelijke leerpunten naar voren kwamen, gecoached in de uitvoering van het werk. Marieke kon mij door middel van diverse oefeningen/gesprekken inzicht geven in de wijze waarop ik als mens en leidinggevende mijn rol vervul en hoe ik beter zicht en grip kon krijgen op mijn sterke en te ontwikkelen kanten. Middels haar coaching ben ik steeds beter in staat geraakt vanuit mijn werkelijke ‘zijn’ mijn werk uit te voeren. Dit heeft een positief effect op mijn werkplezier, de samenwerking met de medewerkers en de resultaten opgeleverd.”

Peggy v.d. R., Clustermanager William Schrikker Pleegzorg

“Mijn voornaamste vraag was; meer balans in werk en privé en een betere planning/ time management van mijn werkzaamheden. Ik heb de coaching als leerzaam, maar ook prettig ervaren. Ik keek uit naar de gesprekken omdat ik er iets ging halen i.p.v. brengen. Dat maakte dan ook dat ik wat ik ervoor moest doen niet als ballast zag, maar als iets wat mij wat ging opleveren. De verschillende vormen die Marieke gebruikt waren erg passend bij mij. Naast het praktische gedeelte was er ook coaching gericht op de diepere laag waar ik zelf nog niet was bijgekomen. Dit deed Marieke d.m.v. gesprekken n.a.v. mijn verdiepingsopdrachten en reflecties, maar ook door visualisaties. De combinatie van deze aanpakken hebben een enorme bewustwording bij mij tot stand gebracht en een blijvende verandering voor mijzelf. Zoals mijn vriend laatst aangaf: “zo had je een half jaar geleden niet gereageerd op deze situatie, je bent veel relaxter en kan beter zaken loslaten.” Er is dus echt een veranderingsproces bij mij op gang gekomen!”

Tanja H., Opleidingsmanager ROC

“Marieke werkt alweer een aantal jaar naar volle tevredenheid als associate / freelancer voor CEB Nederland Assessments. Binnen CEB wordt zij gewaardeerd om haar professionele werkwijze. Richting onze klanten weet zij CEB goed te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt zij gewaardeerd om haar collegiale instelling.”

Nicole v. E., Senior Consultant CEB