Een selectie-assessment is een onderzoek naar iemands geschiktheid voor een specifieke functie. Wij analyseren samen met de opdrachtgever de betreffende functie en stellen een profielschets op voor de geschikte kandidaat.

Desgewenst maken we gebruik van de competentieset van de opdrachtgever, zodat de resultaten makkelijk doorvertaald kunnen worden naar de eisen die er binnen het bedrijf aan de kandidaat gesteld worden.

MBA Human CapitalEen functie-gerelateerd overzicht van de kwaliteiten en ontwikkelpunten, gekoppeld aan de competenties, samengevat in een geschiktheidsadvies is het resultaat. Hiermee kunt u een gefundeerde beslissingen nemen over vervolgstappen.