Beschik jij of beschikt uw medewerker over managementpotentieel of over het potentieel een bepaalde carrièrestap te maken? Over welke competenties en kwaliteiten beschik jij of je medewerker? Welke daarvan zijn ontwikkelbaar? Welke minder?

MBA Human Capital biedt een persoonlijke, gedegen en betrouwbare aanpak om potentieel en talent te meten. Dit type assessment levert in een groot aantal situaties voordelen op, bijv.:

  • Scherp beeld van te ontwikkelen competenties – Je wilt weten in hoeverre jij of je medewerkers zijn toegerust voor (nieuwe) verantwoordelijkheden.
  • Efficiënte start in een nieuwe functie – Je krijgt snel en betrouwbaar zicht op competenties die de nieuwe medewerker met coaching of training kan ontwikkelen.
  • Inschatting van opleidingsrendement – Je denkt aan een opleidingstraject voor jezelf of anderen. Een ontwikkelassessmsent als nulmeting maakt helder waar dit zich op moet richten, wat makkelijk en moeilijk ontwikkelbaar zal zijn en welke aanvullende begeleiding eventueel nodig is.
  • Goede match tussen kwaliteiten en functies – Je organisatie heeft te maken met een reorganisatie. Je wilt het potentieel van medewerkers weten, bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven of klantgerichtheid.

De resultaten legt de assessmentpsycholoog vast in een rapportage. Hierin staan de kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven aangevuld met ontwikkeladviezen en –tips, op basis waarvan je gefundeerde beslissingen voor de toekomst kunnen nemen.

MBA Human CapitalDoor maatwerk heeft het assessment de diepte waarnaar je zoekt. Desgewenst helpen we je de resultaten van het ontwikkelassessment te vertalen naar een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) gericht op de doelstellingen van de huidige functie binnen de organisatie of op een toekomstig loopbaanperspectief.