Talenten en ontwikkelmogelijkheden brengen we met een talentscan in kaart. Dit doen we aan de hand van een professioneel vragenlijstonderzoek en onder begeleiding van een assessmentpsycholoog.

Voor een individuele talentscan koppelen we de resultaten tijdens een individuele coachsessie aan je persoonlijke ambities. Deze vertalen we door naar een persoonlijk ontwikkelplan waar jij helemaal achter staat. Dit plan omvat je werk desgewenst in combinatie met privé. Een kort ontwikkelassessment kan het uitgangspunt zijn voor de talentscan. De resultaten worden vertaald naar een overzicht van talenten en ontwikkelpunten. Op basis hiervan helpen we je een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) te formuleren, gericht op je huidige functie of een toekomstig loopbaanperspectief. Als je dat wilt sluiten we af met een driegesprek waarbij jij, je leidinggevende en de assessmentpsycholoog je mogelijkheden samen bespreken. Dit gesprek zorgt voor een goed onderling begrip van de adviezen en de ontwikkelmogelijkheden.

Voor teams is er een speciale teamtalentscan, gekoppeld aan een teamontwikkeldag. Een kort persoonlijkheidsonderzoek voor de afzonderlijke teamleden vormt het uitgangspunt. Op teamniveau brengen wij in beeld welke talenten en uitdagingen het team kenmerken. Onder begeleiding van een assessmentpsycholoog / trainer wordt met een licht programma een leuke en nuttige teamdag vormgegeven, die het team helpt op een positieve manier haar ambities te formuleren en te vertalen naar een gedragen, inspirerend en uitvoerbaar teamplan. Desgewenst krijgt elk teamlid een individueel terugkoppelgesprek met een assessmentpsycholoog, waarin diens kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden besproken worden.

 

MBA Human Capital

Wanneer verdere verdieping gewenst is, bieden we workshops Persoonlijk Leiderschap aan.