Het ontsluiten van je talenten en potentieel

Iedereen kan zich bewuster worden van zijn/haar mogelijkheden en vrijheden en op leren afstemmen in denken en doen. Dan leven we met meer plezier en voldoening. We kunnen dan steeds effectiever en makkelijker omgaan met onze verantwoordelijkheden, ‘ups’ en ‘downs’, kansen, uitdagingen, tegenslagen, (onvervulde) verlangens en steeds veranderende verwachtingen.

Personal Coaching werkt

De werking zit hem er allereerst in dat je je meer bewust wordt van je ervaringen zoals die nu zijn, zonder dat je ze hoeft veranderen. Wat zichtbaar wordt zijn je gedachten, emoties en (re-)acties die leiden tot plezier en ontspanning aan de ene kant en tegenzin, stress of moeheid aan de andere kant.

Waarom Personal Coaching?

De vrijheid van patronen die niet meer helpen en/of spanning opleveren, geeft ruimte voor het ontsluiten van je talenten en potentieel. Die vrijheid kan alleen ontstaan wanneer je kunt ontspannen en wanneer je stopt met vasthouden wat jou tegenwerkt.
Om gericht te kunnen ontspannen moet je eerst weten waar jij spanning opbouwt.
Om gericht te kunnen loslaten moet je eerst weten aan welke stresserende patronen jij vasthoudt.
Door een speciale manier van aandacht richten, leer je bij Personal Coaching anders kijken, denken en handelen. Hierdoor ga je vrijheid en ruimte ervaren om helemaal jezelf te zijn en precies te weten wat je kunt en wilt (en wat ook niet).

MBA Human CapitalHierdoor ervaar je meer tevredenheid en kun je helder nadenken en beslissen; over wat het beste is voor jou en anderen, wat jij moet doen of wat anderen kunnen doen en wat nu moet of later kan. Je stelt prioriteiten en maakt keuzes die goed ‘voelen’ en die passen bij jou en jouw omstandigheden; werk en privé. Je ervaart (weer) dat jij de baas bent over je leven en niet andersom. Hierdoor ga je (nieuwe) mogelijkheden zien en geniet  je tegelijkertijd van wat er nu is.